Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Socialpædagogerne Storkøbenhavn

Velkommen til vores hjemmeside. Vi håber, at du vil finde svar på dine spørgsmål. Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os.

Kontakt

Socialpædagogerne Storkøbenhavn
Telefon: 7248 6700
E-mail: storkoebenhavn@sl.dk  

Formand Lars Petersen har mobilnummer 2217 9706, som bruges i nødstilfælde.

Sikker mail: sl_sikker_sk@sl.dk

Følg os på facebook


A-kassen: 7248 6010

Åbningstider

  1. Mandag kl 09:00 - 12:00
  2. Tirsdag kl 09:00 - 12:00 kl 12:30 - 16:00
  3. Onsdag kl 09:00 - 12:00
  4. Torsdag kl 09:00 - 12:00 kl 12:30 - 16:00
  5. Fredag kl 09:00 - 12:00

Adresse

Socialpædagogerne Storkøbenhavn
Lindevænget 19, 3. sal
2750 Ballerup

Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling afholdes onsdag den 23. oktober i Herlev Medborgerhus.
På generalforsamlingen skal der være valg til alle poster – fra Kredsformand til kritisk revisor. Der skal i år vælges ny faglig sekretær, da Svend har valgt ikke at genopstille til den post.

Du kan læse præsentation af kandidater til posterne; Kredsformand, Faglige sekretærer, Hovedbestyrelsesmedlemmer og Kasserer ved at klikke her.

Her vil du også kunne læse kredsbestyrelsens beretning og bud på fremtidigt arbejde.

Pædagogisk Folkemøde

Torsdag den 21. november kl. 9-22 inviterer Socialpædagogerne Storkøbenhavn og BUPL Storkøbenhavn til et brag af en dag i de fælles lokaler i Ballerup, tæt på stationen.

Et væld af faglige tilbud
Dagen står i pædagogernes og socialpædagogernes tegn, og vi inviterer både til indblik i de tilbud, vi allerede giver, men som I måske ikke kender og til inspiration og viden fra oplægsholdere på hele det pædagogiske og socialpædagogiske område. Der er f.eks. konkrete tilbud som løntjek, mulighed for indblik i pædagoguddannelsen og stressnetværk samt foredrag om dobbeltdiagnoser, velfærdsteknologi og "Udenforskab".

Og så er der en hel masse i gang, som er ved at blive planlagt. Så hold også øje med siden her.
Det kommer til at vrimle med tilbud i et solidt fagligt fællesskab.

Hjerter Dame i kælderbio
I en til dagen indrettet kælderbio kan du også vælge at se filmen Hjerter Dame om Lizette Risgaard, formand for FH og dermed 1,4 millioner lønmodtagere.

Annika Aakjær underholder før middagen
Sidst på dagen får du mulighed for at blive underholdt af Annika Aakjær, der senest lagde forsamlingen ned til årets Comedy Show.

 

For pædagoger og socialpædagoger
Pædagogisk Folkemøde arrangeres i fællesskab og er målrettet alle medlemmer i Socialpædagogerne Storkøbenhavn og pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn.

Dem kan du møde, se og høre
Det endelige program færdiggøres snart, men du kan allerede nu glæde dig til:
• Sangerinde Annika Aaakjær
• Filmen Hjerter Dame om Lizette Risgaard
• Jurist og forsker Helle Rabøl Hansen om mobning
• Forstander på Kofoeds Skole Robert Olsen om ’Udenforskab’
• Ergoterapeut Anna Voss om implementering og anvendelse af velfærdsteknologi set ift. brugerens identitet og hverdagens betingelser
• Psykolog Malene Angelo fra Børns Vilkår
• Anne Lentz og Flemming Kristensen fra KABS KASA om dobbeltdiagnoser

Tilmelding til dagen sker via BUPLs hjemmeside ved at klikke her 

Film om socialpædagogisk faglighed

Nutidens kompetencer til fremtidens udfordringer

Hvad er det der kendetegner den socialpædagogiske indsats? – Hvordan kan vi fortælle ”Hr. og Fru Danmark” hvad det er, vi som socialpædagoger laver i hverdagen og hvorfor vores tilstedeværelse er så vigtig? 
Det har vi nu et bud på! 

Vi har nemlig fået produceret en lille film, som vi nu lancerer på de sociale medier. Vores håb med filmen er, at den både kan sætte gang i diskussion blandt kollegerne om fremtidens udfordringer, - men også, at budskabet om hvad der karakteriserer den socialpædagogiske faglighed spredes langt ud over egne rækker. Vi opfordrer derfor til at du klikker ind på enten youtube eller vores facebook side – ser filmen og, ikke mindst, deler den i hele dit netværk!

Se filmen på Youtube eller på vores facebookside

 

Socialpædagogernes Dag 2019 

Efter en velafviklet konference, kan du nu finde oplæg fra Ole Fogh Kirkeby og Rasmus Willig:

Læs oplæg om Substantiel Ledelse 
v/ Ole Fogh Kirkeby

Læs oplæg om velfærdsstatens overgang til en ny bæredygtig stat v/ Rasmus Willig

 

En ud af fire har dårligt psykisk arbejdsmiljø

26,5% af kredsens medlemmer er utilfredse eller meget utilfredse med det psykiske arbejdsmiljø. Kun 40% er er tilfredse eller meget tilfredse med det psykiske arbejdsmiljø.
Det viser den nye delrapport fra vores arbejdsmiljø- undersøgelse.

Kreds Storkøbenhavn gennemfører undersøgelsen ’Nyt syn på Arbejdsmiljø’ sammen med arbejdsmiljøforsker Einar B. Baldursson, der er lektor i arbejdspsykologi ved Aalborg Universitet.
Vi følger deltagerne over tre år, og undervejs inviterer vi nye deltagere med.

Du kan læse den nye delrapport om psykisk arbejdsmiljø her

Du kan læse artikel om delrapport 3 her

Fra medlemmer og arbejdspladser

 

Socialpædagogerne er hovedsponsor for Lykkeliga, som er et nationalt fællesskab for børn med udviklingshandicaps, og deres familier, som gerne vil spille håndbold.

Lykkeliga Cup blev afholdt i Gigantium i Aalborg. Det var en hel dag med masser af håndboldkampe og glade børn og voksne.

Johnny Thomsen var "Teamhost" for et af de deltagende hold.

Læs her om Johnnys oplevelser på dagen.

Socialpædagoger og borgere med demens

Her kan du læse om Susanne Birch og Ulla Bæk Nielsen, der arbejder på Plejehjemmet Johannesgården og som begge betragter jobbet med kontakten til de demente beboere som et ønskejob.

 
 

Til dig der er tillidsvalgt

Udlæg og kørselsgodtgørelse

Har du deltaget på et arrangement hos socialpædagogerne hvor du kan få kørselsgodtgørelse og refunderet dine udlæg kan du finde din afregning her. Du skal logge på med NemId, så hav dette klar.
Gå til afregning

TRIO-samarbejdet

½-årsmøde for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.

Den 28. november 2018 var der ½ årsmøde for TRIOEN i Herlev Medborgerhus.

Her kan du læse oplæggende fra dagen:

Oplæg om Tilliden og den danske model 
v/ Klaus Majgaard

Fra arbejdsplads til arbejdsfællesskab
v/ Jan Hoby, næstformand i LFS

½-årsmøde for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.

Den 31. maj 2018 var der ½ årsmøde for TRIOEN i Herlev Medborgerhus.

Her kan du læse oplæggende fra dagen:

Orientering om OK-2018

Oplæg om Fremtidens brændpunkter - kommunerne frem mod 2025  v/ Roger Buch, chefforsker, Ph.d., cand.scient.pol.

Status på socialtilsynets tilsyn med botilbud for børn og voksne v/ Pia Eriksen og Lene Thorius, sektionsledere i Socialtilsyn Hovedstaden.

 

Er du opsagt?

Kontakt vores jobkonsulent og få hjælp til at komme videre.
Så læs mere i folderen (pdf)

Job- og karriererådgivning

Et tilbud til dig, der ønsker individuel og professionel sparring om karriere, arbejdsliv og kompetenceudvikling.

Vores job- og karriererådgivning har åben hver mandag kl. 14-17 på telefon 7248 6060.

Læs mere på sl.dk 

Temamøder i A-kassen 

Du kan deltage i temamøder i A-Kassen. Temamøderne henvender sig til medlemmer af SL, uanset om du er ledig eller i job. 

Temaerne varierer fra gang til gang, her kan du læse om emnerne for møderne i efteråret 2019.

Temamøderne foregår på adressen Hejrevej 43, 4 sal, 2400 København NV.

Der er et begrænset antal pladser på møderne, det er derfor godt at tilmelde sig i god tid. Du tilmelder dig her under "Book et møde".

 
Storkøbenhavn