Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Socialpædagogerne Storkøbenhavn

Velkommen til vores hjemmeside. Vi håber, at du vil finde svar på dine spørgsmål. Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os.

Kontakt

Socialpædagogerne Storkøbenhavn
Telefon: 7248 6700
E-mail: storkoebenhavn@sl.dk  

Formand Lars Petersen har mobilnummer 2217 9706, som bruges i nødstilfælde.

Sikker mail: sl_sikker_sk@sl.dk

Følg os på facebook


A-kassen: 7248 6010

Åbningstider

  1. Mandag kl 09:00 - 12:00
  2. Tirsdag kl 09:00 - 12:00 kl 12:30 - 16:00
  3. Onsdag kl 09:00 - 12:00
  4. Torsdag kl 09:00 - 12:00 kl 12:30 - 16:00
  5. Fredag kl 09:00 - 12:00

Adresse

Socialpædagogerne Storkøbenhavn
Lindevænget 19, 3. sal
2750 Ballerup

Tilgængelighed på kredskontoret under nedlukning

Som en konsekvens af de fortsat høje smittetal og myndighedernes forlængelse af restriktioner og anbefalinger, så arbejder vi nu i videst muligt omfang hjemme fra.

Det betyder at kredskontoret er lukket for al personlig henvendelse.

Men vi sidder naturligvis klar på telefon 72 48 67 00 og har åben på telefon som sædvanligt. (se åbningstider ovenfor)

Hvis du bliver mødt af en telefonsvarer, så læg endelig en besked. Herefter vil vi ringe tilbage til dig hurtigst muligt.

Du kan også altid sende os en mail, på storkoebenhavn@sl.dk, hvor du kort beskriver hvad du ønsker at tale med os om.

 

SOCIAL KRITIK

Mon ikke de fleste af os er "vokset op" med tidsskriftet Social Kritik - enten i forbindelse med vores uddannelse eller som et væsentligt bidrag til den faglige opdatering?

Redaktøren Benny Lihme døde tidligere i år og efterlader et stort tomrum i den socialpolitiske debat.
Social Kritik nr. 161 blev opstartet og aftalt af og med Benny Lihme selv kort før hans død, og er nu færdiggjort i et samarbejde mellem bestyrelsen for Selskabet til Fremme af Social Debat, grafiker Susanne Whitta Jørgensen og gæste- og temaredaktør Mette Bladt.

Vi har i Kreds Storkøbenhavn ydet et økonomisk bidrag, som har sikret at tidsskriftet nu "er på gaden".

Er du interesseret i at købe tidsskriftet, så kan det gøres gennem kontakt til temaredaktør
Mette Bladt på mail: mebl@kp.dk

Film om socialpædagogisk faglighed

Nutidens kompetencer til fremtidens udfordringer

Hvad er det der kendetegner den socialpædagogiske indsats? – Hvordan kan vi fortælle ”Hr. og Fru Danmark” hvad det er, vi som socialpædagoger laver i hverdagen og hvorfor vores tilstedeværelse er så vigtig? 
Det har vi nu et bud på! 

Vi har nemlig fået produceret en lille film, som vi nu lancerer på de sociale medier. Vores håb med filmen er, at den både kan sætte gang i diskussion blandt kollegerne om fremtidens udfordringer, - men også, at budskabet om hvad der karakteriserer den socialpædagogiske faglighed spredes langt ud over egne rækker. Vi opfordrer derfor til at du klikker ind på enten youtube eller vores facebook side – ser filmen og, ikke mindst, deler den i hele dit netværk!

Se filmen på Youtube eller på vores facebookside

 

Medlemsundersøgelse om arbejdsmiljø og stress

Vi har nu afsluttet første år af den store arbejdsmiljøundersøgelse, som giver ny og vigtig viden om de belastninger der er i det moderne arbejdsliv.

Vi gennemfører undersøgelsen ’Nyt syn på arbejdsmiljø’ i samarbejde med lektor i arbejdspsykologi, Einar B. Baldursson. Vi følger de samme deltagere over tre år, og undervejs inviterer vi nye deltagere med.

Her kan du nu hente alle 4 delrapporter:

Delrapport 1 - Tidspres

Delrapport 2 - Fysisk og psykisk nedslidning

Delrapport 3 - Det psykiske arbejdsmiljø

Delrapport 4 - Selvværd og stress

Socialpædagogernes Dag 2019 

Efter en velafviklet konference, kan du nu finde oplæg fra Ole Fogh Kirkeby og Rasmus Willig:

Læs oplæg om Substantiel Ledelse 
v/ Ole Fogh Kirkeby

Læs oplæg om velfærdsstatens overgang til en ny bæredygtig stat v/ Rasmus Willig

Til dig der er tillidsvalgt

Udlæg og kørselsgodtgørelse

Har du deltaget på et arrangement hos socialpædagogerne hvor du kan få kørselsgodtgørelse og refunderet dine udlæg kan du finde din afregning her. Du skal logge på med NemId, så hav dette klar.
Gå til afregning

TRIO-samarbejdet

½-årsmøde for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.

Den 11. november 2019 var der ½ årsmøde for TRIOEN i Herlev Medborgerhus. Mødet stod i arbejdsmiljøets tegn.

Formiddagen brugte vi i selskab med Einar Baldvin Baldursson, som er forskeren bag vores store 3-årige forløbsundersøgelse omkring arbejdsmiljø.
Vi har gennem året udgivet 4 delrapporter, de blev gennemgået på mødet og der blev lagt spor til næste års undersøgelse.

Om eftermiddagen holdt Thomas Milsted oplæg om, hvordan man skaber et bærerdygtigt arbejdsliv. Thomas Milsted har i mere end 15 år været en af landets mest benyttede foredragsholdere indenfor områder som stress, trivsel og arbejdsglæde.

Her kan du læse oplæggende fra dagen:

Arbejdsmiljø - et moderne perspektiv
v/Einar Baldvin Baldursson

Et bæredygtigt arbejdsliv
v/Thomas Milsted

 

 

Er du opsagt?

Kontakt vores jobkonsulent og få hjælp til at komme videre.
Så læs mere i folderen (pdf)

Job- og karriererådgivning

Et tilbud til dig, der ønsker individuel og professionel sparring om karriere, arbejdsliv og kompetenceudvikling.

Vores job- og karriererådgivning har åben hver mandag kl. 14-17 på telefon 7248 6060.

Læs mere på sl.dk 

Temamøder i A-kassen 

Du kan deltage i temamøder i A-Kassen. Temamøderne henvender sig til medlemmer af SL, uanset om du er ledig eller i job. 

Temaerne varierer fra gang til gang, her kan du læse om emnerne for møderne i første kvartal 2020.

Temamøderne foregår på adressen Lindevænget 19,
2750 Ballerup.

Der er et begrænset antal pladser på møderne, det er derfor godt at tilmelde sig i god tid. Du tilmelder dig her under "Book et møde".