Menu

Socialpædagogerne Storkøbenhavn

Velkommen til vores hjemmeside. Vi håber, at du vil finde svar på dine spørgsmål. Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os.

Kontakt

Socialpædagogerne Storkøbenhavn
Telefon: 7248 6700
E-mail: storkoebenhavn@sl.dk  

Formand Lars Petersen har mobilnummer 2217 9706, som bruges i nødstilfælde.

Sikker mail: sl_sikker_sk@sl.dk

Følg os på facebook


A-kassen: 7248 6010

Åbningstider

  1. Mandag kl 09:00 - 12:00
  2. Tirsdag kl 09:00 - 12:00 kl 12:30 - 16:00
  3. Onsdag kl 09:00 - 12:00
  4. Torsdag kl 09:00 - 12:00 kl 12:30 - 16:00
  5. Fredag kl 09:00 - 12:00

Adresse

Socialpædagogerne Storkøbenhavn
Hejrevej 43, 4. sal
2400 Kbh. NV.

Film om socialpædagogisk faglighed

Nutidens kompetencer til fremtidens udfordringer
Hvad er det der kendetegner den socialpædagogiske indsats? – Hvordan kan vi fortælle ”Hr. og Fru Danmark” hvad det er, vi som socialpædagoger laver i hverdagen og hvorfor vores tilstedeværelse er så vigtig? 
Det har vi nu et bud på! 

Vi har nemlig fået produceret en lille film, som vi nu lancerer på de sociale medier. Vores håb med filmen er, at den både kan sætte gang i diskussion blandt kollegerne om fremtidens udfordringer, - men også, at budskabet om hvad der karakteriserer den socialpædagogiske faglighed spredes langt ud over egne rækker. Vi opfordrer derfor til at du klikker ind på enten youtube eller vores facebook side – ser filmen og, ikke mindst, deler den i hele dit netværk!

Link til youtube: https://youtu.be/Nxxh2Qcffn8 

Link til facebook: https://www.facebook.com/socialpaedagogernestorkoebenhavn/ 

 

 

1. maj 2019 - Arbejdernes internationale kampdag!

I år sætter fagbevægelsen fokus på FN’s 17 verdensmål for sikring af klodens fremtid.
Men fremtid og fortid er forbundet og derfor handler 1. maj fortsat også om at fejre og hylde fællesskabets styrke.

Det velfærdssamfund vi har i dag, står rodfæstet på de kampe fagbevægelsen har kæmpet.
Det skal vi alle huske - og kampene skal fortsat kæmpes!

Vi glæder os til at se dig, til fejring af fællesskabets styrke!

Fra medlemmer og arbejdspladser

 

SPARK  = ”Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne”

KL og Forhandlingsfællesskabet etablerede i 2015 samarbejdet SPARK, der arbejder mod et bedre psykisk arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser.

Der er i foråret 2017 tilført nye midler, så flere arbejdspladser kan gøre brug af en SPARK-konsulent for at se på, eller måske forbedre, arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Du kan læse om SPARK og hvordan du søger her.

​På Carlshuse i Gladsaxe valgte man at gøre brug af en SPARK-konsulent, da arbejdspladsens APV-vurdering var helt i bund.

Her kan du læse om, hvordan AMR Trine Audestad har oplevet samarbejdet med en SPARK-konsulent.

Socialpædagoger og borgere med demens

Her kan du læse om Susanne Birch og Ulla Bæk Nielsen, der arbejder på Plejehjemmet Johannesgården og som begge betragter jobbet med kontakten til de demente beboere som et ønskejob.

 
 

Til dig der er tillidsvalgt

Udlæg og kørselsgodtgørelse

Har du deltaget på et arrangement hos socialpædagogerne hvor du kan få kørselsgodtgørelse og refunderet dine udlæg kan du finde din afregning her. Du skal logge på med NemId, så hav dette klar.
Gå til afregning

TRIO-samarbejdet

½-årsmøde for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.

Den 28. november 2018 var der ½ årsmøde for TRIOEN i Herlev Medborgerhus.

Her kan du læse oplæggende fra dagen:

Oplæg om Tilliden og den danske model 
v/ Klaus Majgaard

Fra arbejdsplads til arbejdsfællesskab
v/ Jan Hoby, næstformand i LFS

½-årsmøde for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.

Den 31. maj 2018 var der ½ årsmøde for TRIOEN i Herlev Medborgerhus.

Her kan du læse oplæggende fra dagen:

Orientering om OK-2018

Oplæg om Fremtidens brændpunkter - kommunerne frem mod 2025  v/ Roger Buch, chefforsker, Ph.d., cand.scient.pol.

Status på socialtilsynets tilsyn med botilbud for børn og voksne v/ Pia Eriksen og Lene Thorius, sektionsledere i Socialtilsyn Hovedstaden.

 

Er du opsagt?

Kontakt vores jobkonsulent og få hjælp til at komme videre.
Så læs mere i folderen (pdf)

Job- og karriererådgivning

Et tilbud til dig, der ønsker individuel og professionel sparring om karriere, arbejdsliv og kompetenceudvikling.

Vores job- og karriererådgivning har åben hver mandag kl. 14-17 på telefon 7248 6060.

Læs mere på sl.dk 

Temamøder i A-kassen 

Du kan deltage i temamøder i A-Kassen. Temamøderne henvender sig til medlemmer af SL, uanset om du er ledig eller i job. 

Temaerne varierer fra gang til gang, her kan du læse om emnerne for møderne i januar, februar, marts og april 2019.

Temamøderne foregår på adressen Hejrevej 43, 4 sal, 2400 København NV.

Der er et begrænset antal pladser på møderne, det er derfor godt at tilmelde sig i god tid. Du tilmelder dig her under "Book et møde".