Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kredskontoret

På Kredskontoret har vi valgt at inddele os i teams for at organisere opgaverne på bedst mulig måde. Du kan her se, hvem du kan kontakte indenfor hvilke områder.

Kontakt kontoret

Telefonbetjening

Hovedtelefonnummer er: 7248 6700

Formand Lars Petersen har følgende mobilnummer som kan benyttes i nødstilfælde: 2217 9706

Telefon åbningstid: Mandag - fredag 9.00 - 12.00
Tirsdag og torsdag tillige: 12.30 - 16.00

Der kan desuden indtales besked uden for åbningstiden. Telefonbeskederne aflyttes hver morgen og den indtalte besked videresendes til relevant medarbejder

Sekretariatet visiterer både post og telefonhenvendelser. Dette sker hovedsagelig på baggrund af i hvilken kommune din arbejdsplads er beliggende.

Alle som ringer til kredskontoret bliver bedt om at oplyse cpr. nummer, da vi på den måde hurtigt kan slå op i medlemssystemet. Vi betjener hovedsagelig medlemmer af kredsen, men du er også velkommen til at rette henvendelse, hvis du overvejer medlemskab og hvis du fx. er ved at skifte job.

Område

Kontaktpersoner

Team A

 

 • Medlemsservicering
  (tlf. + mail)
 • Medlemsregistrering
 • Rejse – og lønrefusion
  for TR og AMR
 • Hjemmeside
 • Nyhedsbrev
 • Servicefunktioner

Lars Petersen - Kredsformand.

Har det overordnede politiske ansvar i kredsen og er den daglige leder af kredskontoret. Er medlem af hovedbestyrelsen og er kredsens kontakt til LO og andre politiske samarbejdsparter. Politisk ansvarlig for udvalget omkring Fag & Uddannelse og sidder i det centrale uddannelsesudvalg i SL.

Hanne Helm - Assistent.

Varetager telefonbetjening, post, kursusadministration og administrativ behandling af løn- og afskedssager samt ad hoc sekretariatsopgaver.

Særligt område: Interne IT-systemer og medlemssystemet + hjemmesideopdatering.

Hanne Mandrup
Faglig sagsbehandler.

 

Kommuner

Kontaktpersoner

Team B

 
 • Albertslund
 • Brøndby
 • Hvidovre
 • Høje Taastrup
 • Ishøj/Vallensbæk
 • Rødovre
 • Tårnby/dragør
 • Region Hovedstaden
 • Staten
 • Det private område

Rita Slangerup - Faglig sekretær.

Politisk ansvarlig for kredsens overenskomst udvalg og medlem af det centrale overenskomstudvalg i SL.

Flemming Brøgger Andersen - Faglig konsulent.

Varetager individuelle medlemssager af faglig karakter, bisidder ved tjenstlige samtaler og rådgiver omkring løn og arbejdstid.

Særligt område: Løn og arbejdstid

Søren Ørbæk Kjær - Faglig konsulent

Varetager individuelle medlemssager af faglig karakter, bisidder ved tjenstlige samtaler og rådgiver omkring løn og arbejdstid.

 

 

Kommuner

Kontaktpersoner

Team C

 
 • Ballerup
 • Frederiksberg
 • Gentofte
 • Gladsaxe
 • Glostrup
 • Herlev
 • København
 • Center for Døve
 • Det private område

Michel Kikkenborg - Faglig sekretær.

 

René Kjærsgård - Faglig konsulent.

Varetager individuelle medlemssager af faglig karakter, bisidder ved tjenstlige samtaler og rådgiver omkring løn og arbejdstid.

Trine Zangenberg - Faglig konsulent.

Varetager individuelle medlemssager af faglig karakter, bisidder ved tjenstlige samtaler og rådgiver omkring løn og arbejdstid.

Særligt område: PFF- sekretariatet, Særligt fokus på den pædagogiske faglighed.

 

Område

Kontaktpersoner

Team D

 
 • Sekretariat for lederne
 • Sekretariat for familieplejerne

Lars Petersen - Kredsformand

Arbejder i team med faglig konsulent Biljana Muncan omkring opgaverne på lederområdet og på familieplejeområde

Biljana Muncan - Faglig konsulent.

Varetager individuel sagsbehandling for ledere og familieplejere i kredsen.