Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kredskontoret

På Kredskontoret har vi valgt at inddele os i teams for at organisere opgaverne på bedst mulig måde. Du kan her se, hvem du kan kontakte indenfor hvilke områder.

Kontakt kontoret

Telefonbetjening

Hovedtelefonnummer er: 7248 6700

Formand Lars Petersen har følgende mobilnummer som kan benyttes i nødstilfælde: 2217 9706

Telefon åbningstid: Mandag - fredag 9.00 - 12.00
Tirsdag og torsdag tillige: 12.30 - 16.00

Der kan desuden indtales besked uden for åbningstiden. Telefonbeskederne aflyttes hver morgen og den indtalte besked videresendes til relevant medarbejder

Sekretariatet visiterer både post og telefonhenvendelser. Dette sker hovedsagelig på baggrund af i hvilken kommune din arbejdsplads er beliggende.

Alle som ringer til kredskontoret bliver bedt om at oplyse cpr. nummer, da vi på den måde hurtigt kan slå op i medlemssystemet. Vi betjener hovedsagelig medlemmer af kredsen, men du er også velkommen til at rette henvendelse, hvis du overvejer medlemskab og hvis du fx. er ved at skifte job.

Område

Kontaktpersoner

Team A

 

 • Medlemsservicering
  (tlf. + mail)
 • Medlemsregistrering
 • Rejse – og lønrefusion
  for TR og AMR
 • Hjemmeside
 • Nyhedsbrev
 • Servicefunktioner

Lars Petersen - Kredsformand.

Har det overordnede politiske ansvar i kredsen og er den daglige leder af kredskontoret. Er medlem af hovedbestyrelsen og er kredsens kontakt til FH og andre politiske samarbejdsparter. Politisk ansvarlig for arbejdspladsudvalget og kommunikationsudvalget og sidder i det centrale arbejdspladsudvalg i SL.

Hanne Helm - Assistent.

Varetager telefonbetjening, post, kursusadministration og administrativ behandling af løn- og afskedssager samt ad hoc sekretariatsopgaver.

Særligt område: Interne IT-systemer og medlemssystemet + hjemmesideopdatering.

Hanne Mandrup
Faglig sagsbehandler.

Tager sig af medlemshenvendelser på telefon og varetager rådgivning omkring barsels spørgsmål og beregningsopgaver ved løntjek.
Derudover en række servicefunktioner og ad hoc opgaver.

Kommuner

Kontaktpersoner

Team B

 
 • Albertslund
 • Brøndby
 • Hvidovre
 • Høje Taastrup
 • Ishøj
 • Vallensbæk
 • Rødovre
 • Region Hovedstaden
 • Dele af det private område

Rita Slangerup - Næstformand.

Teamleder og politisk ansvarlig for kredsens overenskomst udvalg og medlem af det centrale overenskomstudvalg i SL.
FH's arbejdsmiljøudvalg og lokaludvalg Vest. Sidder i FOS (Det regionale samarbejde)

Biljana Muncan - Faglig konsulent.

Varetager individuelle medlemssager af faglig karakter, bisidder ved tjenstlige samtaler og rådgiver omkring løn og arbejdstid

Søren Ørbæk Kjær - Faglig konsulent

Varetager individuelle medlemssager af faglig karakter, bisidder ved tjenstlige samtaler og rådgiver omkring løn og arbejdstid.

 

 

Kommuner

Kontaktpersoner

Team C

 
 • Ballerup
 • Frederiksberg
 • Gentofte
 • Gladsaxe
 • Glostrup
 • Herlev
 • København
 • Tårnby
 • Dragør
 • Staten
 • Center for Døve
 • Dele af det private område

Michel Kikkenborg - Næstformand.

Teamleder og politisk ansvarlig for kredsens udvalg for fagets udvikling og ligestillingsudvalget.
Medlem af det centrale uddannelsesudvalg i SL og er repræsentant i KP's uddannelsesudvalg for pædagoguddannelsen.

René Kjærsgård - Faglig konsulent.

Varetager individuelle medlemssager af faglig karakter, bisidder ved tjenstlige samtaler og rådgiver omkring løn og arbejdstid.

Anja N. Kähler - Faglig konsulent.

Varetager individuelle medlemssager af faglig karakter, bisidder ved tjenstlige samtaler og rådgiver omkring løn og arbejdstid.

Flemming Brøgger Andersen
- Faglig konsulent.

Varetager individuelle medlemssager af faglig karakter, bisidder ved tjenstlige samtaler og rådgiver omkring løn og arbejdstid.

Særligt område: Løn og arbejdstid