Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Generalforsamling

Der blev afholdt generalforsamling i Kreds Storkøbenhavn den 23. oktober 2019 i Herlev Medborgerhus.

Generalforsamlingen blev gennemført med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Fastsættelse af forretningsorden for afvikling af generalforsamlingen
 4. Valg af stemmetællere
 5. Kredsbestyrelsens beretning
 6. Kredsens regnskab 2018
 7. Indkomne forslag
 8. Fremtidigt arbejde
 9. Fastsættelse af Kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte
 10. Kredsens budget 2020
 11. Valg efter præsentation af kandidater

På kredsens generalforsamling var der genvalg til Lars Petersen på formandsposten.
Rita Slangerup blev genvalgt som faglig sekretær og som ny faglig sekretær er valgt Michel Kikkenborg.
Svend Troelsen fortsætter på posten som Kredskasserer.

Der bliver lagt op til at Svend skal fortsætte i en forholdsvis lang periode, hvor erfaring og viden skal overleveres.
Det afgøres på første bestyrelsesmøde i den nye kredsbestyrelse.

Til Hovedbestyrelsen blev Rita Slangerup og Thomas Elkjær Jensen valgt. Thomas er til daglig FTR i Gentofte Kommune.

Læs referatet fra Generalforsamlingen 2019