Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

TRIO-samarbejdet

Det lokale samarbejde mellem leder, tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

"Tillidsreformen indeholder syv principper, som skal forme fornyelsen af den offentlige sektor. OAO og SL arbejder for at omsætte tillidsreformens syv principper til praksis. Du kan læse mere om principperne her. Reformen har også udmøntet sig i en uddannelse med hovedvægten lagt på de 7 principper. Tillidsreformuddannelsen består af 3 moduler. Leder og tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant deltager som en trio, der sammen får nye perspektiver og metoder, de kan bruge på deres arbejdsplads.

Tillidsambassadøruddannelsen, som den også kaldes, har haft sit først forløb på Kredskontoret og vi har talt med 2 af deltagerne om, hvordan de oplevede kursusdagene. Du kan møde Poul Berthelsen og Karina Steensen her.