Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentant i Kreds Storkøbenhavn.

Download 2024 årskalender for TR aktiviteter i Kreds Storkøbenhavn her.

Den lokale tillidsrepræsentant har til opgave at være behjælpelig med arbejdsrelaterede spørgsmål på arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentanten (TR) hjælper de kollegaer på arbejdspladsen, som er medlem af Socialpædagogerne.

De områder som TR har ansvar for, og bemyndigelse til at forhandle, er aftalt med kredsen:

  • Deltagelse ved ansættelse af nye medarbejdere
  • Repræsentant i arbejdspladsens MED-udvalg
  • Bisidder ved rundbordssamtaler
  • Forhandling og indgåelse af arbejdspladsens lønaftaler
  • Forhandling og indgåelse af aftaler om fx hviletid, kolonitillæg
  • Modtagelse og organisering af nyansatte
  • Afholdelse af medlemsmøder / klubmøder
  • Forhandling af personalepolitik
  • Forhandling af retningslinjer for senioraftaler, kompetenceudvikling, mv.

Alle TR har mulighed for at kontakte kredskontoret såfremt der er spørgsmål og problemstillinger, som kan bruges til drøftelse med en faglig konsulent eller faglig sekretær. 

Kreds Storkøbenhavn har ca. 145 valgte TR. Tillidsrepræsentanten er omdrejningspunktet i fagforeningen og repræsentant på arbejdspladsen. Det er forbundet / kredsens opgave at uddanne og supervisere den lokale tillidsrepræsentant.

Udgangspunktet er, at der kan vælges en TR, hvis arbejdspladsen har mere end 5 socialpædagoger ansat. Hvis arbejdspladsen har flere afdelinger / enheder med en fælles leder, kan der typisk vælges én tilidsrepræsentant.

Hvis arbejdspladsen ikke har en TR skal medlemmerne ved behov kontakte Fællestillidsrepræsentanten i kommunen eller kredskontoret direkte.

Hvis arbejdspladsen har en tillidsrepræsentant opfordres I altid til at "gå" til denne først - og hvis vedkommende ikke kan hjælpe kan TR søge hjælp på kredskontoret.

En Fællestillidsrepræsenant (FTR) i Kreds Storkøbenhavn: 
- varetager det overordnede bindeled mellem kommunen og kredskontoret
- varetager TR-opgaver på arbejdspladser uden TR mhp at alle medlemmer er TR dækket

Følgende er valgt som FTR: 

Regionen/ Psykiatrien Claes Reinhardt 51355818

Ballerup

Tommy Vedelfort 44776255

Gentofte

Thomas Elkjær Jensen 21789902

Gladsaxe

Morten Schuster 40378751

Herlev

Lars Mødekjær 20354051

Rødovre

Anni Baumann Bundgaard 30766703

Albertslund

Margit Henningsen Krogh
24476942


Kredsformand Lars Petersen er ansvarlig for TR-området.