Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentant i Kreds Storkøbenhavn.

Den lokale tillidsrepræsentant har til opgave at være behjælpelig med arbejdsrelaterede spørgsmål på arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentanten (TR) hjælper de kollegaer på arbejdspladsen, som er medlem af Socialpædagogerne.

De områder som TR har ansvar for og bemyndigelse til at forhandle, er aftalt med kredsen:

 • Deltagelse ved ansættelse af nye medarbejdere
 • Repræsentant i arbejdspladsens MED-udvalg
 • Bisidder ved rundbordssamtaler
 • Forhandling og indgåelse af arbejdspladsens lønaftaler
 • Forhandling og indgåelse af aftaler om fx hviletid, kolonitillæg
 • Modtagelse og organisering af nyansatte
 • Afholdelse af medlemsmøder / klubmøder
 • Forhandling af personalepolitik
 • Forhandling af retningslinjer for senioraftaler, kompetenceudvikling, mv.

Alle TR har mulighed for at kontakte kredskontoret såfremt der er spørgsmål og problemstillinger, som de har brug for at drøfte med en faglig konsulent eller faglig sekretær. 

Kreds Storkøbenhavn har ca. 145 valgte TR. Tillidsrepræsentanten er omdrejningspunktet i fagforeningen og repræsentant på arbejdspladsen. Det er forbundet / kredsens opgave at uddanne og supervisere den lokale tillidsrepræsentant.

Udgangspunktet er, at der kan vælges en TR, hvis arbejdspladsen har mere end 5 socialpædagoger ansat. Hvis arbejdspladsen har flere afdelinger / enheder med en fælles leder, kan der dog typisk kun vælges én tillidsrepræsentant.

Hvis arbejdspladsen ikke har en TR skal medlemmerne ved behov kontakte Fællestillidsrepræsentanten i kommunen eller kredskontoret direkte.

Hvis arbejdspladsen har en tillidsrepræsentant opfordres I altid til at "gå til" denne først - og hvis vedkommende ikke kan hjælpe kan TR søge hjælp på kredskontoret.

En Fællestillidsrepræsant (FTR) i Kreds Storkøbenhavn: 
- varetager det overordnede bindeled mellem kommunen og kredskontoret
- varetager TR-opgaver på arbejdspladser uden TR mhp at alle medlemmer er TR dækket

Følgende er valgt som FTR: 

Regionen/ Psykiatrien Michel Kikkenborg 27242032

Ballerup

Tommy Vedelfort 44776255

Gentofte

Thomas Elkjær Jensen 21789902

Gladsaxe

Morten Schuster 40378751

Herlev

Lars Mødekjær 20354051

Høje Taastrup

Lene Christensen 26350990


Svend Troelsen, valgt faglig sekretær i Kredsen, er ansvarlig for TR-området.

Møder for FTR

 • Fredag den 1. februar
 • Fredag den 1. marts
 • Fredag den 5. april
 • Fredag den 3. maj
 • Fredag den 7. juni
 • Fredag den 23. august
 • Fredag den 27. september
 • Fredag den 25. oktober
 • Fredag den 29. november
 • Fredag den 20 december

Møder for TR

Kreds Storkøbenhavn holder årligt to møder hvor AMR, TR og ledere inviteres (TRIOEN). Målet med møderne er, at AMR, TR og leder kan få inspiration til arbejdet med bl.a. arbejdsmiljø, dialog etc. på jeres arbejdsplads. Ved at I kommer sammen til mødet er det håbet, at I får lyst til at "gå hjem" og arbejde videre med emnet.

I 2019 holdes disse møder:

 • Torsdag den 6. juni 
 • Mandag den 11. november

Vi afholder endvidere 4 (6) årlige møder for tillidsrepræsentanter.
Her sætter vi fokus på aktuelle faglige udfordringer og problemstillinger på de socialpædagogiske arbejdspladser. Vi håber, at dagene vil give jer ny inspiration, som I kan bruge ude på jeres arbejdspladser.

I 2019 holdes disse møder:

 • Mandag den 14. juni 
 • Tirsdag den 9. april
 • Mandag den 9. september
 • Tirsdag den 3. december 
Tillidsrepræsentant