Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Leder

Læs alt om ledersektionen i kreds Storkøbenhavn og deres arbejde.

Aktiviteter

Der holdes Årsmøde i ledersektionen den 18. marts 2019., mere information følger.

Referater

Den 5. april 2018 havde Ledersektionsbestyrelsen inviteret til årsmøde i Herlev Medborgerhus.

Temaet for dagen var  Socialpædagogik – ledelse og udvikling.

Læs referatet fra årsmødet. 

Læs Mie Karlebys beretning.

Slides fra oplæg om "Ledelse af en moderne offentlig organisation"   v/Kommunaldirektør Frank E. Andersen. 

Vedtægter

Her kan du læse ledersektionens vedtægter

Indlæg

Mie Karlebys indlæg om konsekvenserne ved at nedlægge regionerne samt den høje pensionsalder.
Læs mere her 

_______________________________________________

Mie Karlebys indlæg om det nye sundhedsparadigme -
et vigtigt tema på dagsordenen til Årsmødet d. 5. april.
Læs mere her.

(Nyhedsbrevet 30. januar 2018)


Mie Karlebys indlæg om ledere i det offentlige.
Læs mere her.

(Nyhedsbrevet 31. oktober 2017)

 

Mie Karlebys indlæg om mulige konsekvenser ved "Risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed".

Læs mere her.

(Nyhedsbrevet 23. maj 2017)

 

Mie Karlebys tanker om besøg af Det Sociale Tilsyn.

Læs mere her.

(Nyhedsbrevet 23.2.2017)

______________________________________________

Mie Karlebys indlæg - om overenskomstforhandling, lederløn og fratrædelsesaftaler.

Læs mere her.

(Nyhedsbrevet 26.1.2017)

______________________________________________

Mia Karlebys julehilsen - om lederkonferencen den 1.12.2016.

Læs mere her.

(Nyhedsbrevet 16.12.2016)

______________________________________________

Vivi Lauritsen skriver i sin nytårshilsen 2016 om fællesskab for ledere.

Læs mere her.

(Nyhedsbrev 28.1.2016)


2015-06-29

Ledersektionens formand, Vivi Lauritsen reflekterer over oplægget fra professor Ove Kaj Pedersen fra CBS på Ledersektionens årsmøde den 4. maj.
Læs mere her


(Nyhedsbrevet - 29.06.2015)


2015-01-30

Nytårshilsen fra Ledersektionens formand Vivi Lauritzen med status for 2014 og de nye planer for 2015.
Læs mere her

(Nyhedsbrevet – 30.1.2015.)

______________________________________________

Her kan du læse formand

Vivi Lauritzens sommerhilsen 2015 til Kredsens ledere.

 

 

Lederprojekt

Lederprojekt ”At være leder og menneske – værdier, dilemmaer og muligheder” – er gennemført med succes. Gennem projektet har vi fået mange nyttige erfaringer i forhold til hvordan vi bedre kan tilfredsstille ledernes forventninger og behov. 
Kredsen modtog midler fra Forbundets organiseringspulje til gennemførelse af projektet. Der blev opstillet nogle meget ambitiøse mål for projektet.  
Kredsen har ca. 260 ledere. I løbet af projektet har vi registreret ca. 45 ledere, som ikke var registreret som sådan inden projektets begyndelse. Dette er et stort plus, at vi nu har en opdateret database, således at vi kan målrette kommunikation og tilbud til de rette personer. Men som sådan har projektet naturligvis ikke givet nye medlemmer i det omfang. 
Gennem projektet har vi været i dialog med størstedelen af kredsens ledere og har herigennem opnået en nærhed og dialog om hvor det er lederen mener, at vi som fagforening kan være med til at gøre en vigtig forskel i forhold til de socialpædagogiske udfordringer lokalt. 
Vi tror det er det lange træk, som virker i forhold til organisering. Den gode historie skal fortælles til de ledere, som ikke er medlem og kredsen skal vedvarende have fokus på lederne i kredsen. Herved skal vi nok nå målet om, at alle socialpædagogiske ledere er medlem af fagforeningen.

Her kan du læse evalueringsrapporten af lederprojektet  

Vision

Her kan du læse ledersektionens Vision 

Ledersektionen

Bestyrelsen
 

Mie Karleby

Mie Karleby
Formand
Forstander på Botilbuddet Kamager
Regionen

Helle Ingemann

Helle Ingemann
Næstformand
Forstander på Cathrinegården 
Gladsaxe Kommune

Bo Handrup Nikolajsen
Forstander
Ungeboligerne på Stationstorvet
Albertslund Kommune
 

Carsten Fender 

Carsten Fender 
Forstander
Bofællesskabet Vestfløjen
Rødovre Kommune

Karl Fog
Afdelingsleder
Tornehøjgård
Gladsaxe Kommune

John Bo Nielsen
Afdelingsleder
Broen
Gentofte Kommune

Flemming Klein
Forstander
Camillehusene
Gentofte Kommune

Hannah Louise Dahl
Afdelingsleder
CFD Oktobervej


Repræsentant fra Kredsbestyrelsen
  
 

Lars Petersen
Kredsformand, Socialpædagogerne Storkøbenhavn