Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Bestyrelsen

Her kan du se en oversigt over hvem der sidder i bestyrelsen og hvornår der holdes bestyrelsesmøder.

Missionen for kredsbestyrelsen i Socialpædagogerne Storkøbenhavn er;

  • At definere politisk retning og lede kredsen økonomisk forsvarligt ud fra generalforsamlingens beslutninger
  • At sikre medlemmerne den bedste service og medinddragelse i kredsens arbejde
  • At gøre kredsen synlig overfor medlemmerne, på arbejdspladserne, på lokalpolitisk niveau og i medierne
  • At sikre indflydelse i SLC

Revideret på bestyrelsesseminaret november 2022

 
 

 

 

Hvem sidder i bestyrelsen

Bestyrelsen består af 15 medlemmer. Derudover har PLS mulighed for en observatørpost (pt vakant).

Lars Petersen (frikøbt)
Kredsformand og Hovedbestyrelsesmedlem

 

Rita Slangerup (frikøbt)
1. Næstformand og Hovedbestyrelsesmedlem

Michel Kikkenborg
2. Næstformand
og Hovedbestyrelsesmedlem

Svend Troelsen
Kredskasserer

Thomas Elkjær Jensen
Hovedbestyrelsesmedlem
FTR i Gentofte kommune

Betina Skovby

Betina Skovby
Afdelingsleder SB
Gladsaxe kommune

Louise Mortensen
AMR i Bofællesskabet Østfløjen
Rødovre Kommune

Lars Mødekjær
TR Job & aktivitetscenter Hørkær,
FTR i Herlev kommune

   Lea Meldgaard Dietrichsen
Momentet
Gentofte Kommune
Claes Reinhardt

Claes Reinhardt
TR Psykiatrisk Center Sct. Hans,
FTR i Regionens psykiatrivirksomhed

Bo Brodersen

Bo Brodersen
Gladsaxe Familiecenter

Jens Dahm-Rasmussen 
Rødbo
Ballerup Kommune

Rebecka Lundkvist Zanchetta

Rebecka Lundkvist Zanchetta
TR suppleant på CFD

Tim Nøraa

Tim Nøraa
TR JAC Nord
Gentofte kommune

Katrine Aagaard

Katrine Aagaard 
AMR på CFD

 

 

Suppleanter:

 

 

 Jeanne Nyborg, 1.suppleant
 TR JAC Vestegnen
 Brøndby Kommune

Conni Lund Katz, 2. suppleant
Helhedstilbuddet Blindenetværket 
Gentofte kommune

Morten Schuster, 3. suppleant
TR Carlshuse,
FTR i Gladsaxe Kommune

 

Nicki Holmberg, 4. suppleant
TR Altiden

 

Flemming Lundtoft Løvgreen, 5. suppleant
TR Psykiatrisk Center Ballerup

 

Niels Ryg Olsen, 6. suppleant
Pensionist

 

Susan Gade Jensen, 7. suppleant
TR Voksne med Handicap Torvevej
Ballerup kommune

 

Kritisk Revisor
Anni Bundgaard

Suppleant: Mogens Vestergaard