Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Bestyrelsen

Læs om bestyrelsens arbejde, se hvornår de holder bestyrelsesmøder og få en oversigt over hvem der sidder i bestyrelsen.

Missionen for kredsbestyrelsen i Socialpædagogerne Storkøbenhavn er;

 • At definere politisk retning og lede kredsen økonomisk forsvarligt ud fra generalforsamlingens beslutninger
 • At sikre medlemmerne den bedste service og medinddragelse i kredsens arbejde
 • At gøre kredsen synlig overfor medlemmerne, på arbejdspladserne, på lokalpolitisk niveau og i medierne
 • At sikre indflydelse i SLC

Revideret på bestyrelsesseminaret november 2022

Mødeplan for bestyrelsen i 2023

Bestyrelsesseminar:

 • 27. - 28. november

Bestyrelsesmøder:

 • 27. januar
 • 28. marts
 • 30. maj 
 • 29. august     
 • 12. september
 • 24. oktober

Alle møder kl. 9.00 - 15.00

 

 

 

Hvem sidder i bestyrelsen

Bestyrelsen i Socialpædagogerne består af 15 medlemmer. Møderne er åbne, så medlemmer er velkomne som observatører. Derudover har PLS mulighed for en observatørpost (pt vakant).

Lars Petersen (frikøbt)

Kredformand og Hovedbestyrelsesmedlem

 

Rita Slangerup
Næstformand og Hovedbestyrelsesmedlem

Michel Kikkenborg
Næstformand og Hovedbestyrelsesmedlem

Svend Troelsen (frikøbt)
Kredskasserer

Thomas Elkjær Jensen
Hovedbestyrelsesmedlem
FTR i Gentofte kommune

 
Conni Lund Katz
Helhedstilbuddet Blindenetværket 
Gentofte kommune

 

Louise Mortensen
Bofællesskabet Østfløjen
Rødovre Kommune

Lars Mødekjær
TR Job & aktivitetscenter Hørkær,
FTR i Herlev kommune

   Lea Meldgaard Dietrichsen
BAS
Gladsaxe Kommune
 

Claes Reinhardt
TR Psykiatrisk Center Sct. Hans,
FTR i Regionens psykiatrivirksomhed

 

Morten Schuster
TR Carlshuse,
FTR i Gladsaxe Kommune

Jens Dahm-Rasmussen 
Rødbo
Ballerup Kommune

 

Christina Petersen 
Lions Kollegiet
Københavns Kommune
 

 Ea Andersen
 TR Bofællesskaberne Skelvej og Callisensvej
 Gentofte Kommune

 

 

 

 Katrine Aagaard 
 CFD

 

 

Suppleanter:

 

 

 

 Jeanne Nyborg, 1.suppleant
 TR JAC Vestegnen
 Brøndby Kommune

 

 

 

 Bo Brodersen, 2. suppleant
 TR
 Gladsaxe familie og ungecenter

 

 Anni Bundgaard, 3. suppleant
 TR Bofællesskaberne,
 FTR i Rødovre

 

 

Simon Hagensen Jensen, 4. suppleant
TR Kellersvej 6 ABCD
Gladsaxe

 

 

 

 

 

Jan Søborg Herforth, 5. suppleant
ALPHA København

 

Kritisk Revisor
Jena Bjerregaard

Suppleant: Betina Skovby