Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Bestyrelsen

Læs om bestyrelsens arbejde, se hvornår de holder bestyrelsesmøder og få en oversigt over hvem der sidder i bestyrelsen.

Missionen for kredsbestyrelsen i Socialpædagogerne Storkøbenhavn er;

 • At definere politisk retning og lede kredsen økonomisk forsvarligt ud fra generalforsamlingens beslutninger
 • At sikre medlemmerne den bedste service og medinddragelse i kredsens arbejde
 • At gøre kredsen synlig overfor medlemmerne, på arbejdspladserne, på lokalpolitisk niveau og i medierne
 • At sikre indflydelse i SLC

Revideret på bestyrelsesseminaret november 2019

Mødeplan for bestyrelsen i 2021:

Bestyrelsesseminar:

 • 18. - 19. november

Bestyrelsesmøder:

 • 29.januar
 • 18. marts
 • 20. april 
 • 20. maj - Fællesmøde m/ Nordsj.      
 •  7. juni
 • 24. august
 • 14. september
 • 11. oktober
 •  7. december

Alle møder kl. 8.30 - 15.30

 

 

 

Hvem sidder i bestyrelsen

Bestyrelsen i Socialpædagogerne består af 15 medlemmer. Møderne er åbne, så medlemmer er velkomne som observatører. Derudover har PLS mulighed for en fast observatørpost (p.t. vakant).

Lars Petersen (frikøbt)
Kredsformand og
Hovedbestyrelsesmedlem

 

Rita Slangerup
Faglig sekretær, næstformand og
Hovedbestyrelsesmedlem

Michel Kikkenborg
Faglig sekretær

Svend Troelsen (frikøbt)
Kredskasserer

Thomas Elkjær Jensen
Hovedbestyrelsesmedlem
FTR i Gentofte kommune

 
Conni Lund Katz
Helhedstilbuddet Blindenetværket 
Gentofte kommune

 

Louise Mortensen

 

Lars Mødekjær
TR Job & aktivitetscenter Hørkær,
FTR i Herlev kommune

   Lea Meldgaard Dietrichsen

 

 

Claes Reinhardt
TR Psykiatrisk Center Sct. Hans,
FTR i Regionens psykiatrivirksomhed

 

Morten Schuster
TR Carlshuse,
FTR i Gladsaxe Kommune

Jens Dahm-Rasmussen 
TR Rødbo
Ballerup Kommune

 

 Christina Petersen 

Rødbo
Ballerup Kommune

 

Simon Hagensen Jensen
TR Kellersvej 6
Gladsaxe Kommune

 

 

 

Lene Christensen 
TR Solgården
Høje Taastrup Kommune

 

 

Suppleanter:

Margit Krogh, 1.suppleant
TR Boligerne,
FTR i Albertslund,

 

Jan Søborg Herforth, 2. suppleant
ALFA København
 

Anni Bundgaard, 3. suppleant
TR Bofællesskaberne,
FTR i Rødovre

 

Kritisk Revisor
Jena Bjerregaard
TR Kernen, Herlev Kommune

Suppleant: Betina Skovby