Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Bestyrelsen

Læs om bestyrelsens arbejde, se hvornår de holder bestyrelsesmøder og få en oversigt over hvem der sidder i bestyrelsen.

Missionen for kredsbestyrelsen i Socialpædagogerne Storkøbenhavn er;

 • At definere politisk retning og lede kredsen økonomisk forsvarligt ud fra generalforsamlingens beslutninger
 • At sikre medlemmerne den bedste service og medinddragelse i kredsens arbejde
 • At gøre kredsen synlig overfor medlemmerne, på arbejdspladserne, på lokalpolitisk niveau og i medierne
 • At sikre indflydelse i SLC

Revideret på bestyrelsesseminaret november 2017

Mødeplan for bestyrelsen i 2019:

Bestyrelseskonferencer:

 • 14. - 15. november

Bestyrelsesmøder:

 • 5. februar
 • 26. marts
 • 25. april
 • 27. maj                                         
 • 17. juni
 • 5. september              
 • 7. oktober                  

Alle møder kl. 9-15.

Referater fra bestyrelsesmøder 2018

Her kan du finde referater fra bestyrelsens møder i 2018.
Hvis du ønsker at se referater fra tidligere år, kan du kontakte Kredskontoret.

Masterplan 2019

I kredsbestyrelsen har vi gode erfaringer med at arbejde ud fra en ”Masterplan”. 
Det betyder at vi på den årlige bestyrelseskonference formulerer målsætninger og indsatsområder for kredsens virke i det kommende år.
Kredsbestyrelsen er ved at lægge sidste hånd på Masterplanen for 2019. Når arbejdet er færdig vil Masterplanen blive lagt op her på siden.

 

Hvem sidder i bestyrelsen

Bestyrelsen i Socialpædagogerne består af 15 medlemmer. Møderne er åbne, så medlemmer er velkomne som observatører. Derudover har PLS mulighed for en fast observatørpost (p.t. vakant).

Lars Petersen (frikøbt)

Kredsformand og Hovedbestyrelsesmedlem

Svend Troelsen (frikøbt)

Faglig sekretær, Kredskasserer

Rita Slangerup
Faglig sekretær

Lars Mødekjær

Hovedbestyrelsesmedlem
FTR i Herlev kommune

Margit Krogh
TR Boligerne, Albertslund Kommune 

Christina Petersen 

Rødbo
Ballerup Kommune

Conni Lund Katz

Helhedstilbuddet Blindenetværket  
Gentofte kommune

Michel Kikkenborg
FTR i Region Hovedstaden
Mogens Helm Vestergaard
FTR i Gentofte kommune
Lea Meldgaard Dietrichsen

Skovgården
Herlev Kommune

 Uffe Torup Kristensen
Morten Schuster

FTR i Gladsaxe Kommune

Anni Bundgaard
TR Bofællesskaberne
Rødovre Kommune

Jens Dahm-Rasmussen 
Rødbo
Ballerup Kommune

 

Niels Ryg Olsen
Værkstedscentret Espevangen
Rødovre Kommune

 

Suppleanter:

   
 

Pt. ingen suppleanter  

 

 

Kritisk Revisor
Jena Bjerregaard
TR Kernen, Herlev Kommune

Suppleant: Betina Skovby

Bestyrelsen