Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Bestyrelsen

Læs om bestyrelsens arbejde, se hvornår de holder bestyrelsesmøder og få en oversigt over hvem der sidder i bestyrelsen.

Missionen for kredsbestyrelsen i Socialpædagogerne Storkøbenhavn er;

 • At definere politisk retning og lede kredsen økonomisk forsvarligt ud fra generalforsamlingens beslutninger
 • At sikre medlemmerne den bedste service og medinddragelse i kredsens arbejde
 • At gøre kredsen synlig overfor medlemmerne, på arbejdspladserne, på lokalpolitisk niveau og i medierne
 • At sikre indflydelse i SLC

Revideret på bestyrelsesseminaret november 2017

Mødeplan for bestyrelsen i 2020:

Bestyrelsesseminar:

 • 19. - 20. november

Bestyrelsesmøder:

 • 17. januar
 • 23. marts
 • 28. april                                       
 • 15. juni
 • 10. september              
 • 6. oktober
 • 10. december                  

Alle møder kl. 8.30 - 15.30

 

Masterplan 2019

I kredsbestyrelsen har vi gode erfaringer med at arbejde ud fra en ”Masterplan”. 
Det betyder at vi på den årlige bestyrelseskonference formulerer målsætninger og indsatsområder for kredsens virke i det kommende år.
Kredsbestyrelsen er ved at lægge sidste hånd på Masterplanen for 2019. Når arbejdet er færdig vil Masterplanen blive lagt op her på siden.

 

Hvem sidder i bestyrelsen

Bestyrelsen i Socialpædagogerne består af 15 medlemmer. Møderne er åbne, så medlemmer er velkomne som observatører. Derudover har PLS mulighed for en fast observatørpost (p.t. vakant).

Lars Petersen (frikøbt)
Kredsformand og
Hovedbestyrelsesmedlem

 

Rita Slangerup
Faglig sekretær og
Hovedbestyrelsesmedlem

Michel Kikkenborg
Faglig sekretær

Svend Troelsen (frikøbt)
Kredskasserer

 

Thomas Elkjær Jensen
Hovedbestyrelsesmedlem
FTR Gentofte kommune

 
Conni Lund Katz
Helhedstilbuddet Blindenetværket 
Gentofte kommune

 

 

Louise Mortensen

Ungehuset Gladsaxe

Lars Mødekjær
FTR i Herlev kommune 

   Lea Meldgaard Dietrichsen

Skovgården
Herlev Kommune

 

Claes Reinhardt 

TR  Psykiatrisk Center Sct. Hans

 

Morten Schuster

FTR i Gladsaxe Kommune

Jens Dahm-Rasmussen 
Rødbo
Ballerup Kommune

 

 Christina Petersen 

Rødbo
Ballerup Kommune

 

Simon Hagensen Jensen
TR Kellersvej 6

 

 

 

Lene Christensen 
Høje Tåstrup Kommune

 

Suppleanter:

Margit Krogh, 1.suppleant
TR Boligerne, Albertslund Kommune

 

 

Jan Søborg Herforth, 2. suppleant
ALFA København
 

Anni Bundgaard, 3. suppleant
TR Bofællesskaberne
Rødovre Kommune

 

Kritisk Revisor
Jena Bjerregaard
TR Kernen, Herlev Kommune

Suppleant: Betina Skovby