Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentant i Kreds Storkøbenhavn.

Den lokale tillidsrepræsentant har til opgave at være behjælpelig med arbejdsrelaterede spørgsmål på arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentanten (TR) hjælper de kollegaer på arbejdspladsen, som er medlem af Socialpædagogerne.

De områder som TR har ansvar for og bemyndigelse til at forhandle, er aftalt med kredsen:

  • Deltagelse ved ansættelse af nye medarbejdere
  • Repræsentant i arbejdspladsens MED-udvalg
  • Bisidder ved rundbordssamtaler
  • Forhandling og indgåelse af arbejdspladsens lønaftaler
  • Forhandling og indgåelse af aftaler om fx hviletid, kolonitillæg
  • Modtagelse og organisering af nyansatte
  • Afholdelse af medlemsmøder / klubmøder
  • Forhandling af personalepolitik
  • Forhandling af retningslinjer for senioraftaler, kompetenceudvikling, mv.

Alle TR har mulighed for at kontakte kredskontoret såfremt der er spørgsmål og problemstillinger, som de har brug for at drøfte med en faglig konsulent eller faglig sekretær. 

Kreds Storkøbenhavn har ca. 145 valgte TR. Tillidsrepræsentanten er omdrejningspunktet i fagforeningen og repræsentant på arbejdspladsen. Det er forbundet / kredsens opgave at uddanne og supervisere den lokale tillidsrepræsentant.

Udgangspunktet er, at der kan vælges en TR, hvis arbejdspladsen har mere end 5 socialpædagoger ansat. Hvis arbejdspladsen har flere afdelinger / enheder med en fælles leder, kan der dog typisk kun vælges én tillidsrepræsentant.

Hvis arbejdspladsen ikke har en TR skal medlemmerne ved behov kontakte Fællestillidsrepræsentanten i kommunen eller kredskontoret direkte.

Hvis arbejdspladsen har en tillidsrepræsentant opfordres I altid til at "gå til" denne først - og hvis vedkommende ikke kan hjælpe kan TR søge hjælp på kredskontoret.

En Fællestillidsrepræsant (FTR) i Kreds Storkøbenhavn: 
- varetager det overordnede bindeled mellem kommunen og kredskontoret
- varetager TR-opgaver på arbejdspladser uden TR mhp at alle medlemmer er TR dækket

Følgende er valgt som FTR: 

Regionen Michel Kikkenborg 27242032
Ballerup Tommy Vedelfort 44776255
Gentofte Mogens Vestergaard 20204879
Gladsaxe Morten Schuster 40378751
Herlev Lars Mødekjær 20354051
Høje Taastrup Jørgen Boll 21675929
Rødovre Niels Ryg Olsen 32542789

Svend Troelsen, valgt faglig sekretær i Kredsen, er ansvarlig for TR-området.