Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Rita Slangerup

Faglig sekretær

Hvornår blev du valgt til din post i SL?
Har siddet i bestyrelsen siden 2007 og blev valgt som faglig sekretær i 2017.

Hvad er din stilling og hvad omfatter den?
Jeg er faglig sekretær i kredsen. Sammen med den øvrige politiske ledelse har jeg ansvaret for at kredsen er velfungerende og til gavn for det enkelte medlem og arbejdspladserne overordnet

Hvilken uddannelse har du?
Jeg er uddannet pædagog på Hillerød pædagogseminarium og dimitterede i 2005. Derudover har jeg 5 moduler i diplomuddannelsen ”projektledelse og organisationsudvikling”

Hvad har du lavet før?
Jeg har igennem 12 år arbejdet som socialpædagog på JAC Vestegnen, et dagtilbud for voksne mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Jeg har de 11 af årene været tillidsrepræsentant og har derigennem deltaget i mange kurser. Jeg har desuden siddet i 4 niveauer i MED systemet i Brøndby kommune.
Jeg har lært tegnsprog igennem mit arbejde med døve borgere.

Hvad fik dig til at stille op?
Jeg har i lang tid haft interesse for det fagpolitiske arbejde og har igennem mit arbejde i bestyrelsen og som TR i JAC fået et større kendskab til feltet. Min lyst til at gå fuldt ind i det fagpolitiske arbejde fik mig til at stille op til posten som faglig sekretær.

Hvad er det bedste ved at være valgt?
At jeg sammen med den øvrige politiske ledelse får indflydelse og mulighed for at sætte retningslinjer på det fagpolitiske arbejde i kredsen.

Hvad er en god dag for dig?
En god dag for mig er når jeg har været med til at hjælpe nogen på vej med forskellige problemstillinger og når jeg føler jeg har gjort en forskel.

Er der noget, du særligt brænder for?
Muligheden for at skabe gode vilkår og et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne til gavn for den samlede organisation og for at være med til at skabe et produktivt, stærkt og forpligtende samarbejde, ledere og medarbejdere imellem – og at skabe de bedste betingelser for en god arbejdsplads - det brænder jeg for. Ydermere synes jeg, at der er alt for lidt viden og derved forståelse for vores helt unikke måde at skabe rammer for vores arbejdsliv i Danmark, ”den danske model” og tanken og forståelsen af denne kunne jeg godt tænke mig blev mere kendt.