Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Lars Petersen

Formand for Socialpædagogerne, Kreds Storkøbenhavn

Hvornår blev du valgt til din post i SL?
Jeg blev valgt som kredsformand i 2006, men har været på kredskontoret siden 2001, som frikøbt- og valgt faglig sekretær.

Hvad er din stilling og hvad omfatter den?
Ja, stillingen er så Kredsformand, hvilket indebærer det overordnede politiske og administrative ansvar for kredsen. Heldigvis i godt samarbejde med mine politiske kolleger Rita og Svend og en engageret bestyrelse.

Hvilken uddannelse har du?
Jeg er uddannet socialpædagog fra det nu hedengangne Skovtofte Seminarium

Hvad har du lavet før?
Siden uddannelsen i 1992 arbejdede jeg på Aktivitetscentret i Ishøj, et dagtilbud for mennesker med udviklingshæmning i Københavns Amt.
Inden da havde jeg forskellige medhjælper job og støtte-job for døve børn og en dreng med autisme. Var så en tur rundt om Handelshøjskolen, før jeg for alvor fandt ud af at jeg skulle være pædagog.

Hvad fik dig til at stille op?
Jeg var tillidsrepræsentant, sad i MED-udvalg i amtet og havde været frikøbt i forbindelse med en besparelsesrunde (normtalsanalysen), så min fagpolitiske interesse blev vakt gennem årene og gav mig mod på at stille op.

Hvad er det bedste ved at være valgt?
Det er så ubetinget mødet med dygtige og engagerede medlemmer, enten når jeg er på arbejdspladsbesøg eller når vi samler medlemmer til generalforsamling, konferencer og andre faglige eller politiske aktiviteter.

Hvad er en god dag for dig?
Det er, når jeg sammen med de gode medarbejdere på kredskontoret, bliver bekræftet i, at vi som fagforening gør en forskel for medlemmerne.

Er der noget, du særligt brænder for?
Jeg er vældig optaget af vores fokus lige nu, på at kunne ”spidsformulere” den socialpædagogiske faglighed. Det har en stor betydning for, hvordan vi som faggruppe kommer til at stå i beslutningstagernes bevidsthed i de kommende år, at vi kan synliggøre socialpædagogikkens betydning – både på eksisterende og nye jobområder.