Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørepræsentant i Kreds Storkøbenhavn.

Møder for AMR'er

Kreds Storkøbenhavn holder årligt to møder hvor AMR, TR og ledere inviteres (TRIOEN). Målet med møderne er, at AMR, TR og leder kan få inspiration til arbejdet med bl.a. arbejdsmiljø, dialog etc. på jeres arbejdsplads. Ved at I kommer sammen til mødet er det håbet, at I får lyst til at "gå hjem" og arbejde videre med emnet.

I 2017 holdes disse møder:

  • Torsdag, den 1. juni
  • Mandag, den 6. november

Vi afholder endvidere to årlige TEMA dage for AMR.
Her sætter vi fokus på aktuelle udfordringer og problemstillinger omkring arbejdsmiljøet på de socialpædagogiske arbejdspladser. Vi håber, at temadagene vil give jer ny inspiration, som I kan bruge ude på jeres arbejdspladser.

I 2017 holdes disse møder:

 

 


Invitationer udsendes via mail og annonceres her på hjemmesiden.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet på en arbejdsplads er af uvurderlig betydning, både det psykiske og det fysiske - og både ledelse og medarbejdere har stor indflydelse på at værne om og at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø.
På denne side kan du læse artikler – dels med opfordringer til initiativer på arbejdspladserne og dels artikler, der omhandler, når noget er gået galt og hvad der så sker.
Arbejdsmiljø og tillid

Kredsen har udarbejdet en publikation ”Arbejdsmiljø og tillid”, hvor vi sætter fokus på, hvordan der kan arbejdes med at forbedre arbejdsmiljøet på de socialpædagogiske arbejdspladser.
Med publikationen angiver vi handle- og udviklingsmuligheder overfor aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger.

Hent publikationen (pdf)
Læs pjecen (iPaper) Vi er hinandens arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd og er hinandens forudsætninger. Arbejdsmiljø er det, vi er i hele tiden, når vi er på arbejde. Arbejdsmiljøet er ofte noget, der også fylder, når vi ikke er på arbejde. Vores arbejdsmiljø kan være forbundet med både gode og dårlige oplevelser. Vi er hinandens arbejdsmiljø! Det betyder, at vi alle har et ansvar for at være med til at skabe et godt arbejdsmiljø for hinanden. Dog ligger det endelige ansvar for arbejdsmiljøet hos ledelsen.

Du kan finde gode oplysninger om arbejdsmiljø på disse sider:

Socialpædagogerne       

Arbejdstilsynet      

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø  

Videncenter for Arbejdsmiljø   

BAR Social og Sundhed

På siderne kan du også tilmelde dig nyhedsbreve, så du altid bliver opdateret om den nyeste viden om arbejdsmiljø.
Her kan du læse Socialpædagogernes inspirationsguide, TRIOEN – fælles om arbejdsmiljøet i hverdagen. Publikationen er en del af arbejdsmiljøhandlingsplanen, og er målrettet tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. 

Formålet med guiden er både at give inspiration og understøtte det lokale samarbejde. 

                                                                   

Pjecen kan bestilles ved kontakt til Kredskontoret, eller du kan printe direkte her fra siden.

Hent puplikationen (pdf)
Læs pjecen (ipaper)                

Møder for AMR'er

Kreds Storkøbenhavn holder årligt to møder hvor AMR, TR og ledere (TRIOEN) inviteres. Målet med møderne er, at AMR, TR og leder kan få inspiration til arbejdet med bl.a. arbejdsmiljø, dialog etc. på jeres arbejdsplads. Ved at I kommer sammen til mødet er det håbet, at I får lyst til at "gå hjem" og arbejde videre med emnet.

I 2016 holdes disse møder:

  • Torsdag, den 2. juni
  • Tirsdag, den 29. november

Vi afholder endvidere to årlige TEMA dage for AMR.
Her sætter vi fokus på aktuelle udfordringer og problemstillinger omkring arbejdsmiljøet på de socialpædagogiske arbejdspladser. Vi håber, at temadagene vil give jer ny inspiration, som I kan bruge ude på jeres arbejdspladser.

I 2016 holdes disse møder:

  • Mandag, den 20. juni
  • Dato i november ikke fastlagt

 


Invitationer udsendes via mail og annonceres her på hjemmesiden.

 

  

 

Mandag den 20. juni 2016 kl. 09.00 – 13.00

Dagen kommer til at handle om de aktuelle udfordringer omkring arbejdsmiljøet på de socialpædagogiske arbejdspladser.

Vi vil gerne knytte arbejdsmiljørepræsentanterne tættere til kredsen, med det formål at opnå en gensidig udveksling af erfaringer samt sikre den bedst mulige uddannelse af kredsens arbejdsmiljørepræsentanter. Således af AMR gruppen fortsat aktivt kan indgå i de problemstillinger som medlemmerne måtte opleve.

Denne ekstra fokus udspringes af Socialpædagogernes vision og kredsbestyrelsens arbejdsgrundlag og målsætning.

·         Vi har fokus på kredsens medlemmer og tillidsvalgte

·         Vi betragter kredsens tillidsvalgte som Socialpædagogernes repræsentanter på arbejdspladserne og understøtter deres virke

·         Vi yder god og professionel service til kredsens medlemmer

·         Vi er opsøgende i forhold til fastholdelse af medlemmer og organisering af nye medlemmer

 

Dagens program:

 08.45 – 09.00      Mulighed for morgenbrød

09.00 – 11.45      Temadrøftelse – ud fra aktuel dagsorden 

Oplæg fra kredsen og drøftelse om arbejdstid og arbejdsmiljø samt konflikter på arbejdspladsen

11.45 – 12.30      Frokost

12.30 – 13.00      Opsamling og afslutning

Eventuel drøftelse af tema til næste AMR møde i november 2016

 

Vi håber på at denne temadag vil give jer en unik chance for at få ny inspiration, som I kan bruge ude på jeres arbejdspladser.