Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørepræsentant i Kreds Storkøbenhavn.

Møder for AMR'er

Nyvalgte TR'ere inviteres til møde hurtigst mulig efter valg.

I 2018 afholdes møderne

  • Mandag den 12. marts
  • Tirsdag den 12. juni
  • Tirsdag den 4. september og
  • Mandag den 26. november

Møderne er fra kl. 9.00 - 13.00.

Møderne afholdes på Kredskontoret Hejrevej 43,4 - 2400 København NV

Invitation udsendes fra sekretariatet, når vi modtager anmeldelse om valg. Med indkaldelsen følger et program som indbefatter bl.a. følgende emner:

  • Socialpædagogerne og kredsens opbygning
  • Kredsens politik omkring arbejdsmiljøforhold
  • Samarbejdet i "Trioen"
  • Hvad kan AMR få støtte og hjælp til fra Kredsen             

Ved introduktionen møder I kredsens valgte politikere samt kredskontorets medarbejdere.

Kreds Storkøbenhavn holder årligt to møder hvor AMR, TR og Ledere inviteres (TRIOEN). Målet med møderne er, at AMR, TR og leder kan få inspiration til arbejdet med bl.a. arbejdsmiljø, dialog etc. på jeres arbejdsplads. Ved at I kommer sammen til mødet er det håbet, at I får lyst til at "gå hjem" og arbejde videre med emnet.

I 2018 holdes disse møder:

  • Torsdag den 31. maj
  • Onsdag den 28. november

Vi afholder endvidere to årlige TEMA-dage for AMR.
Her sætter vi fokus på aktuelle udfordringer og problemstillinger omkring arbejdsmiljøet på de socialpædagogiske arbejdspladser. Vi håber, at temadagene vil give jer ny inspiration, som I kan bruge ude på jeres arbejdspladser.

I 2018 holdes disse møder:

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet på en arbejdsplads er af uvurderlig betydning, både det psykiske og det fysiske - og både ledelse og medarbejdere har stor indflydelse på at værne om og at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø.
På denne side kan du læse artikler – dels med opfordringer til initiativer på arbejdspladserne og dels artikler, der omhandler, når noget er gået galt og hvad der så sker.Arbejdsmiljø og tillid

Kredsen har udarbejdet en publikation ”Arbejdsmiljø og tillid”, hvor vi sætter fokus på, hvordan der kan arbejdes med at forbedre arbejdsmiljøet på de socialpædagogiske arbejdspladser.
Med publikationen angiver vi handle- og udviklingsmuligheder overfor aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger.

Hent publikationen (pdf)


Vi er hinandens arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd og er hinandens forudsætninger. Arbejdsmiljø er det, vi er i hele tiden, når vi er på arbejde. Arbejdsmiljøet er ofte noget, der også fylder, når vi ikke er på arbejde. Vores arbejdsmiljø kan være forbundet med både gode og dårlige oplevelser. Vi er hinandens arbejdsmiljø! Det betyder, at vi alle har et ansvar for at være med til at skabe et godt arbejdsmiljø for hinanden. Dog ligger det endelige ansvar for arbejdsmiljøet hos ledelsen.

Du kan finde gode oplysninger om arbejdsmiljø på disse sider:

Socialpædagogerne       

Arbejdstilsynet      

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø  

Videncenter for Arbejdsmiljø   

BAR Social og Sundhed

På siderne kan du også tilmelde dig nyhedsbreve, så du altid bliver opdateret om den nyeste viden om arbejdsmiljø.Her kan du læse Socialpædagogernes inspirationsguide, TRIOEN – fælles om arbejdsmiljøet i hverdagen. Publikationen er en del af arbejdsmiljøhandlingsplanen, og er målrettet tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. 

Formålet med guiden er både at give inspiration og understøtte det lokale samarbejde. 

                                                                   

Pjecen kan bestilles ved kontakt til Kredskontoret, eller du kan printe direkte her fra siden.

Hent puplikationen (pdf)