Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Svend Troelsen

Kredskasserer

Hvornår blev du valgt til din post i SL?
Blev valgt til bestyrelsen i 2001, frikøbt i visse perioder siden 2005,
kasserer siden 2007. Jeg blev valgt til Faglig Sekretær i 2011. I 2019
valgte jeg ikke at genopstille som Faglig Sekretær, men er fortsat valgt 
til posten som Kredskasserer. 

Hvad er din stilling og hvad omfatter den?
Jeg er Kredskasserer og dermed Kredsens kassemester. 

Hvilken uddannelse har du?
Socialpædagog årgang 1978 med årskursus, som er den videreuddannelse, der var før diplomuddannelsen.

Hvad har du lavet før?
Jeg startede med 2 år i en vuggestue. Herefter var jeg 11 år på Vangedehuse, de 10 af årene var jeg leder, primært med autisme området. Fra 1995 har jeg været hjemmevejleder i Ballerup Kommune, de første år i et bofællesskab, senere for borgere i eget hjem. Blev i 1998 valg som TR og et par år efter som FTR i Ballerup kommune.

Hvad fik dig til at stille op?
Jeg har altid interesseret mig for politisk og organisatorisk arbejde. Samtidig var jeg en af dem, der dengang mente, at ”ny løn” var en god ide – hvilket jeg ikke er så sikker på i dag.

Hvad er det bedste ved at være valgt?
At jeg er med til at gøre en forskel og kan se ting lykkes.

Hvad er en god dag for dig?
Dem er det heldigvis mange af, grundlæggende er det alle de dage, hvor jeg ser, at indsatsen fra TR, ansatte og mine politiske kolleger giver nogle gode resultater for medlemmerne.

Er der noget, du særligt brænder for?
TR området, overenskomster, arbejdsmiljøet og faget er det centrale.