Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Trine Zangenberg

Faglig konsulent

Hvornår blev du ansat?
Jeg blev ansat den 1. april 2013 som faglig sagsbehandler. Efterfølgende er jeg blevet ansat i stillingen som faglig konsulent fra den 1. oktober 2015.

Hvilken uddannelse har du?
Jeg blev uddannet Socialpædagog fra Gladsaxe seminarium i 1995. Siden har jeg taget efteruddannelser som supervisor på Dispuk og indenfor kognitiv terapi og metode på Kognitiv Psykologcenter. Jeg har desuden læst didaktik.

Hvad har du lavet før?
Jeg har arbejdet indenfor det socialpædagogiske område på kommunale og amtskommunale tilbud med hjemløse og voldsramte borgere. Indenfor det private område, som konsulent i frivillige organisationer og som selvstændig underviser og supervisor.
Jeg har været tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant på flere af mine tidligere arbejdspladser og var for 15 år siden kongresdelegeret i kreds Storkøbenhavn.

Hvad er det bedste ved at arbejde på Kredskontoret?
Det bedste ved at arbejde på kredskontoret er, at jeg arbejder med det socialpædagogiske fagområde, bl.a. ved at forbedre løn og arbejdsvilkår for medlemmerne på de enkelte arbejdspladser. På kredskontoret har vi et tæt samarbejde mellem de politisk valgte og ansatte, hvilket giver en helhedsforståelse og fælles indsats til gavn for medlemmerne. Det er desuden med til at styrke kvaliteten af mit arbejde at have tæt kontakt med de tillidsvalgte på arbejdspladserne.  

Hvad er en god dag for dig?
Det er en god dag for mig når jeg har fået løst en opgave, alene eller i samarbejde med mine kolleger, som bliver til glæde og tilfredshed for medlemmerne.

Hvad er dine opgaver på Kredskontoret?
Mine opgaver på Kredskontoret er meget forskellige. Jeg rådgiver og vejleder medlemmerne i ansættelsesretslige spørgsmål, løn og arbejdstid. Og jeg deltager som bisidder ved omsorgssamtaler og forhandler løn og lokalaftaler.
Derudover er jeg TR på kredskontoret.

Har du et særligt arbejdsområde eller en særlig opgave?
Grundet min uddannelsesmæssige baggrund er mit særlige arbejdsområde det fag-faglige. I TR/AMR udvalget er jeg sekretær og med til at planlægge møderne for tillidsrepræsentanterne. Jeg har sekretariatet indenfor det forebyggende og dagbehandlende område (PFF). Her planlægger jeg bl.a. konferencer med særlig fokus på det faglige tilbud til medlemmerne. 

Er der noget, du særligt brænder for?
Jeg brænder for det socialpædagogiske område, og for at skabe gode arbejdsvilkår for medlemmerne, så de kan engagere sig og udvikle den socialpædagogiske faglighed til gavn for borgerne. Jeg er meget stolt af min uddannelse som socialpædagog og mener at socialpædagogernes arbejde fortjener den største respekt og anerkendelse.