Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Biljana Muncan

Faglig konsulent

Hvornår blev du ansat?                                        
Den 15. maj 2018.
 
Hvilken uddannelse har du?
Jeg er Cand.mag. i Historie og Religionsvidenskab. Efterfølgende, har jeg bl.a. taget TR-uddannelsen hos Gymnasieskolernes Lærerforening, er blevet eksamineret forhandler, samt taget efteruddannelse i professionel coaching.

Hvad har du lavet før?
Jeg har senest arbejdet som faglig konsulent i Gymnasieskolernes Lærerforening.

Hvad er det bedste ved at arbejde på Kredskontoret?
Det er at rådgive og forhandle for medlemmerne. At hjælpe medlemmerne med løn, arbejdsforhold/- vilkår eller give sparring i en svær situation er meningsfuldt for mig.

En anden ting, jeg er rigtig for glad for ved at arbejde på kredskontoret, er det gode sammenhold og samarbejde i dagligdagen. Det er både inspirerende og motiverende at være omgivet af søde og dygtige mennesker, der brænder for deres arbejde.

Hvad er dine opgaver på Kredskontoret?
Jeg varetager individuel sagsbehandling for ledere og familieplejere i kredsen. Herudover rådgiver og vejleder jeg i generelle spørgsmål om løn, ansættelse og arbejdsforhold.

Hvad er en god dag for dig?
En god dag for mig er, når jeg har fået et forhandlingsresultat eller fundet en løsning på en sag, som medlemmet er tilfreds med og føler sig tryg ved.

Har du et særligt arbejdsområde eller særlig opgaver?
Jeg arbejder i team med kredsformand Lars Petersen med opgaverne på lederområdet og på familieplejeområdet.

Er der noget særligt du brænder for?
Jeg brænder for faglig organisering, ledelse og gode arbejdsforhold. Vores arbejdsliv er en central del af vores liv og samfund. At bidrage til, at SL’s medlemmer kan have et godt arbejdsliv er en opgave, jeg synes ikke alene er fagligt spændende, men også vigtig.