Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Bestyrelsen

Læs om bestyrelsens arbejde, se hvornår de holder bestyrelsesmøder og få en oversigt over hvem der sidder i bestyrelsen.

Missionen for Socialpædagogerne Storkøbenhavn er;

 • At definere politisk retning og lede kredsen økonomisk forsvarligt ud fra generalforsamlingens beslutninger 
 • At sikre medlemmerne den bedste service og medinddragelse i kredsens arbejde
 • At gøre kredsen synlig overfor medlemmerne, på arbejdspladserne, på lokalpolitisk niveau og i medierne 
 • At sikre indflydelse i SLC

Revideret på bestyrelsesseminaret november 2014

Mødeplan for bestyrelsen i 2017:

 •  20. januar
 •  8. februar
 • 28. marts 
 • 27. april
 • 17. maj
 • 14. juni
 • 11. september
 • 19. september
 • 2. november

Alle møder kl. 9-15.

Referater fra bestyrelsesmøder 2017

Her kan du finde referater fra bestyrelsens møder i 2017.
Hvis du ønsker at se referater fra tidligere år, kan du kontakte Kredskontoret.

Masterplan 2017

I kredsbestyrelsen har vi gode erfaringer med at arbejde ud fra en ”Masterplan”. 
Det betyder at vi på den årlige bestyrelseskonference formulerer målsætninger og indsatsområder for kredsens virke i det kommende år.

Læs Masterplan 2017

Hvem sidder i bestyrelsen

Bestyrelsen i Socialpædagogerne består af 15 medlemmer. Møderne er åbne, så medlemmer er velkomne som observatører. Derudover har PLS mulighed for en fast observatørpost (p.t. vakant).

Lars Petersen (frikøbt)

Kredsformand og HovedbestyrelsesmedlemSvend Troelsen (frikøbt)

Faglig sekretær, KredskassererBritt Krik (frikøbt)

Faglig sekretær og HovedbestyrelsesmedlemLars Mødekjær

Hovedbestyrelsesmedlem

FTR i Herlev kommuneLea Meldgaard Dietrichsen

Skovgården
Herlev Kommune  Christina Petersen 

Rødbo
Ballerup Kommune

 
  Conni Lund Katz

Helhedstilbuddet Blindenetværket  
Gentofte kommune

 
  Michel Kikkenborg
FTR i Region Hovedstaden
 
  Mogens Helm Vestergaard
FTR i Gentofte kommune

 

Rita Slangerup 
JAC Vestegnen
Brøndby Kommune 

   Uffe Torup Kristensen

  Morten Schuster

FTR i Gladsaxe Kommune

 
  Marlene Nielsen
Lionslund
Brøndby Kommune

 

Jens Dahm-Rasmussen 
Rødbo
Ballerup Kommune

 

 

 

Niels Ryg Olsen
FTR i Rødovre Kommune 

 

 

 

Suppleanter:
Margit Krogh
TR Boligerne, Albertslund Kommune

Anni Bundgaard
TR Bofællesskaberne, Rødovre Kommune 

Kritisk Revisor
Jena Bjerregaard
TR Kernen, Herlev Kommune

Suppleant: Betina Skovby