Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Arbejdsgrundlag

Læs her om Kredsbestyrelsens arbejdsgrundlag og målsætning.

Vi har fokus på kredsens medlemmer og tillidsvalgte

Vi betragter kredsens tillidsvalgte som Socialpædagogernes repræsentanter på arbejdspladserne og understøtter derfor deres virke.
Vi yder god og professionel service til kredsens medlemmer
Vi er opsøgende i forhold til fastholdelse af medlemmer og organisering af nye medlemmer. 

Vi er udviklingsorienterede

Vi er ikke kun forandringsparate - med også forandringsskabende.
Vi er forberedt på, at omgivelserne hele tiden er i forandring. Vi er imødekommende over for nye ideer, udfordringer og videreudvikling af vores arbejde. 
Vi tillægger kompetenceudvikling stor vægt. 

Vi forbedrer løbende kvaliteten

Vi lægger vægt på høj faglighed og korrekt sagsbehandling.
Vi søger hele tiden at forbedre kvaliteten af vores arbejde. 

Vi skaber en god arbejdsplads

Vi opfatter hinanden som ressourcer og samarbejdspartnere. Vi samarbejder internt, men også tværorganisatorisk. Vi støtter og inspirerer hinanden på en måde, der motiverer den enkelte og yder mulighed for at udvikle handlekraft og selvtillid. 
Vi ved, hvad vi forventer af hinanden. 
Vi taler åbent og ærligt om tingene.

Vi skaber resultater

Vi løser opgaverne til tiden.
Vi skaber resultater til gavn for medlemmerne 
Vi benytter metoder, der er dialogorienteret.
Vi har effektive arbejdsgange.