Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Seniorudvalget

Udvalg for pensionister og efterlønnere i Kreds Storkøbenhavn.

Det lokale seniorudvalg omfatter kredsens pensionister og efterlønsmodtagere, men vi mener, at alle kredsens medlemmer over 55 år, uanset om vi er i arbejde eller på efterløn/pension, har masser af fælles interesser.
Vi har en fælles historisk og kulturel baggrund, fælles arbejdsmæssig baggrund og sikkert mange flere ting til fælles, som vi kan dele og supplere hinanden med.
Vi kan udveksle forskelligartede erfaringer med hinanden.

Derfor er du som medlem over 55 år velkommen til at deltage i seniorudvalgets mange aktiviteter.

Du kan kontakte den lokale repræsentation på telefon (2489 1061) eller på mail:seniorerne@yahoo.dk.

Socialpædagogerne Storkøbenhavn støtter udvalget økonomisk og bistår med praktisk hjælp. Desuden er vi tilsluttet LO faglige seniorer, hvor Gitte Skov Christiansen repræsenterer hele SL i Hovedbestyrelsen for LO Faglige seniorer.

Udvalgets møder/ture bliver annonceret her på hjemmesiden eller i fagbladet "Socialpædagogen" under kredsnyt-Storkøbenhavn-seniorerne.

Vi håber arbejdet i udvalget også vil have din interesse og at vi ses til nogle af arrangementerne.

Referater

Referater af generalforsamlinger i Sektionen for Pensionister og Efterlønsmodtagere i Kreds Storkøbenhavn

04. marts 2015 - Generalforsamling

Hvis du ønsker referater fra tidligere afholdte generalforsamlinger, er du velkommen til at kontakte Kredskontoret.

Kommissorium

Her kan du læse seniorudvalgets Kommissorium

Ledelsen af udvalg for pensionist og efterlønnere

Valgt pr. 1. marts 2017:

Gitte Skov Christiansen

Vibse Hildebrandt

John Nielsen

Kurt Hansen

Irene Kucza

Vera N. Hansen

Christian Thorning

John Andersen

Suppleanter:

John Jensen

Astrid Skjødts

E mail: seniorerne@ymail.dk

Telefon: 2489 1061

SL-repræsentant:

Uffe Torup Kristensen

FAGLIGE SENIORER:

Fredag d. 8. februar
kl. 10.30

Tidligere forbundsformand
Dennis Kristensen
holder oplæg om kampen for et bedre arbejdsliv

Faglige Seniorer:

Kvindernes Internationale Kampdag


Fredag d. 8. marts
kl. 10.30

Mølle Allé 26

Jane Korczak kommer med et oplæg.

ÅRSMØDE
Seniorerne Storkøbenhavn

Onsdag d. 6. marts
kl. 16.00.

Hejrevej 43, 4. sal

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra udvalget
3. Indkomne forslag SKAL være kredsen i hænde 10 dage før mødeafholdelsen
4. Fremtidigt arbejde
5.Valg af lokal repræsentation( sker hvert andet år i ulige år)6. Evt.

Tilmelding til spisning senest d. 1 marts 2019
på tlf. 24 89 10 61
eller på seniorerne@yahoo.dk
(Det er gratis)

Efter årsmødet er der oplæg fra Carsten Elert, faglige seniorer - om bl.a. "hvad kan du bruge seniorhåndbogen til?"

ARBEJDERMUSEET

Tur til arbejdermuseet, hvor vi skal se udstillingen

"Håndens arbejde"

Tirsdag d. 19. februar
kl. 9.30

Mødested:
Rømersgade 22

Husk LO kortet eller dit fagblad med navn, så er der nemlig gratis adgang.
Rundvisningen starter kl. 10.00.

Der er tid til selv at gå rundt og se museet bagefter.

Frokost bliver serveret i Café & Øl Halle kl. 12.00.

Der er mulighed for at bruge elevatorer.

Pris:
medlemmer kr. 150 -
for ikke medlemmer kr. 250,-

Tilmelding ved indbetaling på konto:
5332 0000 244491
senest fredag den 8. februar 2019

 

 

 

GOTLAND

5 DAGES BUSREJSE TIL GOTLAND
for seniorer i SL/BUPL

2.-6. september 2019


Efter busrejsen fra Danmark sejler vi fra Oskarshamn til Visby på Gotland. Der er arrangementer dagligt til bl.a. museer, grotter, kirker og specielle naturoplevelser. Der er også afsat tid til at være på egen hånd.
Der er dansk rejseleder på hele turen.

Læs brochure med rejsebeskrivelse her

Pris:
kr. 5.840,- i delt dobbeltværelse med halvpension og entre på museer.
Tillæg for enkeltværelse
kr.  1.270,-

Tilmelding senest den 10. juni 2019
til Ørslev Rejser på mail:
lene@orslevrejser.dk
eller på tlf. 5598 3035