Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Familieplejer

Området for dig som er familieplejer i Kreds Storkøbenhavn.

Familieplejerudvalget består af 5 medlemmer:

 • Hanne Laursen, familieplejer i 22 år
 • Dorthe Buch Janholm, familieplejer i 25 år
 • Susanne Hildur Schmidt, familieplejer i 14 år
 • Martin Nanni, familieplejer i 19 år
 • Lene Helleskov Nielsen, familieplejer i 19 år.

Familieplejerudvalget mødes ca. en gang hvert anden måned. På møderne deltager en politisk ansvarlig eller en sagsbehandler, som har familieplejeområdet i Kreds Storkøbenhavn. Her udveksles informationer fra landsudvalget og fra kredsen og cafemøderne planlægges.

Her kan du læse udvalgets kommissorium.

Socialpædagogerne Storkøbenhavn, DS København og LFS har i fællesskab sendt et brev til Borgerrepræsentationen vedrørende et konkret besparelsesforslag på familieplejerområdet til budget 2018. 

Læs hele brevet her

 

Pensionsordning i PKA Fra 1. januar 2016 har du som familieplejer haft mulighed for at få en pension i Pensionskassen PKA Privat. Klik på linket og læs om dine muligheder samt kontakt til PKA Privat for nærmere information om pensionsordningen https://www.pka.dk/pkaprivat

Planlagte møder for familieplejere

Traditionen tro holder kredsen Familieplejernes Dag fredag den 1. september 2017 kl. 9.00- 13.30 i samarbejde med kredsen i Nordsjælland.

Dagen afholdes i kredsens lokaler på Hejrevej 43, 2400 København NV.

Vi  starter med afholdelse af årsmøde med valg til familieplejernes lokale udvalg i kredsen.

Vi har sammensat et program med oplæg om arbejde med børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt og traumer

Program :

Kl. 9.00 – 9.05 Velkommen v/kredsformand Lars Petersen

Kl. 9.05 – 10.00 Årsmøde med valg

 Dagsorden til årsmøde:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning v/Susanne Hildur Schmidt
 3. Fremtidigt arbejde v/Susanne Hildur Schmidt
 4. Valg af lokal repræsentation

Susanne Hildur Schmidt, genopstiller

Martin Nanni, genopstiller

Lene Nielsen, genopstiller

Pia Lund, opstiller

 1. Valg af repræsentant til landsudvalget
 2. Indkomne forslag
 3. Eventuelt

Indkomne forslag skal være kredsen i hænde senest 10 dage før mødeafholdelse, dvs. senest 22. august 2017 på Storkoebenhavn@sl.dk.

Herefter Familieplejernes Dag:

Kl. 10.00 – 13.30

Oplæg om “Betydningen af traumer og omsorgssvigt i arbejdet med udsatte børn og unge”

Ved Line Albér, cand.psych.spec., privatpraktiserende og tilknyttet Center for Mentalisering.

I arbejdet med udsatte børn og unge er det vigtigt at forstå den betydning, som omsorgssvigt og traumer har for barnets / den unges udvikling, adfærd og evne til at mentalisere. Forståelsen er vigtig for at kunne bevare ens egen mentaliseringsevne i tilspidsede situationer, og for at kunne hjælpe barnet/den unge til udvikling og trivsel.

Udfra et mentaliseringsbaseret perspektiv belyses begreberne omsorgssvigt, udviklingstraumer, traumetriggere og udviklingsalder.

Endvidere gennemgåes traumebehandlingsmodellen STORM, som inspiration til det konkrete arbejde med børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt og traumer.

Oplægget består af en blanding af teori, videoklip, case-eksempler og øvelser.

Kl. 13.00 – 13.30 Afrunding og frokost

Alle familieplejere, både medlemmer og ikke medlemmer er velkomne i "Familieplejernes Dag. Du er derfor velkommen til at tage en gæst med.

Tilmeld dig/jer på mail til storkoebenhavn@sl.dk eller på telefon 72 48 67 00, senest fredag den 18. august 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afholdte møder for familieplejerne

Familieplejerne holdt årsmøde d. 31. august 2016. 
 
Du kan læse referat og beretning på nedenstående links:

Referat fra årsmødet

Årsberetning

 

Konference for familieplejere, mandag den 23. januar 2017 kl. 8 – 16 i Roskilde 

Omkring 100 familieplejere var samlet i Roskilde til konference d. 23. januar 2017 – det blev en god og inspirerende dag.

Dagen bød på en meget gribende beretning fra et tidligere plejebarn, Ea Krassel, om en barsk opvækst, svigt fra kommunerne, anbringelse på børnehjem og i familiepleje. Ea Krassel fortalte om, ”at være i en plejefamilie er som at være ”i lære” i en rigtig familie” og kom med et par gode råd til familieplejerne bl.a. om at skabe lige vilkår for børn ved at behandle dem forskelligt.

Psykolog Marianne Harvelund Sørensen fra Falck Healthcare kom med input til, hvordan børn med tilknytningsforstyrrelser kan tackles og pointerede, at tilknytning er at blive set og få svar – og at føle sig elsket og ønsket.

Dagen sluttede med et indspark fra lærer og miljøterapeut Thomas Flindt om at prøve at stoppe op og nyde dagen, tag armene op og sig højt ”Yes, det bliver en god dag”! Prøve at få gjort op med gamle vaner, at værdsætte øjeblikket og at være nysgerrig.  At øve sig i at give anerkendelse og tænke godt om andre mennesker gør noget godt for relationen med andre.